10/11/2010

Zajęcia pozalekcyjne

Posted in OD DYREKCJI, Zajęcia pozalekcyjne @ 6:56 pm - autor: radasp15

Uczniowie naszej szkoły mają do dyspozycji ponad 50 form działalności pozalekcyjnej, które prowadzą nauczyciele różnych specjalności.

Wykaz zajęć dodatkowych

–          koła języków obcych,

–          koła matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne,

–          zajęcia wyrównawcze (klasy I-III, klasy IV-VI),

–          koła komputerowe,

–          koło informatyczno – techniczne,

–          koło aktywności twórczej,

–          koło dziennikarskie,

–          koło teatralno – recytatorskie,

–          zajęcia językowo-teatralne,

–          koła plastyczne,

–          koło o tematyce historycznej,

–          koło o tematyce regionalnej,

–          koło taneczne,

–          koło Caritas,

–          zespół wokalno-muzyczny „Piętnastka”,

–          zajęcia SKS koszykówka,

–          zajęcia judo, unihokeja,

–          zajęcia piłki nożnej.

W wyżej wymienionych zajęciach uczestniczy ponad 500 uczniów. To bardzo dobry wynik zważywszy, że w naszej szkole uczy się 361 uczniów. Warto też dodać, że każdy nauczyciel przeznacza na działalność pozalekcyjną z uczniami około 2-3 godzin tygodniowo.