11/10/2012

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2012/2013

Posted in AKTUALNOŚCI, Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2012/2013 @ 8:18 pm - autor: radasp15

w trakcie

Terminy wywiadówek w roku szkolnym 2012/2013

Posted in AKTUALNOŚCI, Terminy wywadówek rok szkolny 2012/2013 @ 8:01 pm - autor: radasp15

24.09.2012

05.11.2012

10.12.2012

21.01.2013

18.03.2013

22.04.2013

20.05.2013

Szczegółowy kalendarz na rok szkolny 2012/2013 znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły w kategorii – Z  życia szkoły.

10/11/2010

Posted in OD DYREKCJI, Podziękowania @ 8:14 pm - autor: radasp15

Szanowni Państwo!
W imieniu nauczycieli SP 15 bardzo dziękuję za wszystkie życzenia i serdeczne słowa skierowane do nas w Dniu Nauczyciela.
Bardzo nas cieszy, że powstała ta strona, która – mam nadzieję – pozwoli zacieśnić naszą współpracę, usprawni przepływ informacji.
Dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy dotychczas angażowali się w życie szkoły. Nie ukrywam, że nadal bardzo liczymy na pomoc i współpracę obecnej Rady Rodziców, która zapowiada się obiecująco.

Jolanta Gębarowska – Dyrektor MZS Nr 4

Zajęcia pozalekcyjne

Posted in OD DYREKCJI, Zajęcia pozalekcyjne @ 6:56 pm - autor: radasp15

Uczniowie naszej szkoły mają do dyspozycji ponad 50 form działalności pozalekcyjnej, które prowadzą nauczyciele różnych specjalności.

Wykaz zajęć dodatkowych

–          koła języków obcych,

–          koła matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne,

–          zajęcia wyrównawcze (klasy I-III, klasy IV-VI),

–          koła komputerowe,

–          koło informatyczno – techniczne,

–          koło aktywności twórczej,

–          koło dziennikarskie,

–          koło teatralno – recytatorskie,

–          zajęcia językowo-teatralne,

–          koła plastyczne,

–          koło o tematyce historycznej,

–          koło o tematyce regionalnej,

–          koło taneczne,

–          koło Caritas,

–          zespół wokalno-muzyczny „Piętnastka”,

–          zajęcia SKS koszykówka,

–          zajęcia judo, unihokeja,

–          zajęcia piłki nożnej.

W wyżej wymienionych zajęciach uczestniczy ponad 500 uczniów. To bardzo dobry wynik zważywszy, że w naszej szkole uczy się 361 uczniów. Warto też dodać, że każdy nauczyciel przeznacza na działalność pozalekcyjną z uczniami około 2-3 godzin tygodniowo.

Innowacje pedagogiczne

Posted in Innowacje pedagogiczne, OD DYREKCJI @ 6:38 pm - autor: radasp15

Wykaz innowacji pedagogicznych realizowanych w roku szkolnym 2010/2011:

 • „Książka źródłem wiedzy i przeżyć estetycznych” – p. A. Okowińska
 • „Zajęcia rozwijające zdolności ortograficzne – Zabawa z ortografią” – p. M. Kłapkowska
 • „Nasze Krosno i jego okolice” – p. A. Rysz
 • „Cztery pory roku w różnych technikach plastycznych z uwzględnieniem tradycji świątecznych regionu” –      p. U. Janowska
 • „Myślę, czuję, tworzę” – p. M. Prajzner
 • „Z przyrodą za pan brat” – p. I. Kuźnar
 • „Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej poprzez działania praktyczne” –  p. E. Grabowiec
 • „Chcę żyć zdrowo i bezpiecznie” – p. A. Menet
 • „Dysleksja a język angielski” – p. M.Guzik
 • „Dziecko twórcą i odbiorcą sztuki”- p. D. Frydrych
 • Z koszykówką na co dzień” oraz „Tańczymy, tańczymy, tańczymy”– p. M. Chruściel
 • „ABC koszykówki” oraz „Żyj zdrowo na sportowo” –      p. M. Matras – Kociuba

Oferta Szkoły Podstawowej Nr 15

Posted in OD DYREKCJI, Oferta szkoły @ 6:33 pm - autor: radasp15

Szkoła Podstawowa Nr 15 od wielu lat rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów. Zorganizowany został system zindywidualizowanej pomocy dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Mają oni możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych. W szkole nauczany jest język obcy. Język angielski w klasach I-III w ramach godzin obowiązkowych, w klasach IV-VI jako przedmiot obowiązkowy oraz zajęcia pozalekcyjne. Wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach informatyki. Także uczniowie klas I-III w ramach koła komputerowego, prowadzonego przez specjalistę z kształcenia zintegrowanego. Od klasy IV organizowane są wyjazdy na basen pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w:

– konkursach przedmiotowych z języka polskiego, angielskiego, historii, matematyki, przyrody organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,

– konkursach międzyszkolnych organizowanych przez placówki oświatowe, krośnieńskie biblioteki, domy kultury,

– wojewódzkich, ogólnopolskich,

– uczestniczą w zawodach sportowych na szczeblu powiatu, regionu i województwa.

Szkoła dysponuje także dobrze wyposażoną:

– stołówką,

– świetlicą, w której uczniowie mają zapewnioną opiekę po skończonych lekcjach,

– gabinetem stomatologii i higieny szkolnej.

Szkoła organizuje imprezy środowiskowe: Dzień Samorządności, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Święto Wiosny, Święto Ziemi oraz, wspólnie z Rodzicami, coroczne Festyny Rodzinne. Są to imprezy o charakterze otwartym, integrujące środowisko lokalne.

Szkoła od lat współpracuje z Osiedlowym Przedszkolem Nr 8. Nawiązana współpraca ma na celu zintegrować dzieci 6-letnie i 7-letnie, przyczynić się do złagodzenie progu szkolnego pomiędzy przedszkolem, a szkołą, dać szansę w naturalny i atrakcyjny sposób pożegnać przedszkole, a powitać szkołę. Ponadto placówka każdego roku włącza się do organizowanych na terenie miasta imprez – bierze udział w grudniowych „Mikołajkach teatralnych”, wiosennej akcji charytatywnej pod hasłem „Pola nadziei.”