11/10/2012

Skład Rady Rodziców SP nr 15 w roku szkolnym 2012/2013

Posted in AKTUALNOŚCI, Skład Rady Rodziców rok szkolny 2012/2013 @ 4:40 pm - autor: radasp15

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Marta Kustroń – kl IIb

Zastępca – Tomasz Bury – kl IIIc

Sekretarz -Monika Koś – kl IIIa

Skarbnik – Barbara Michalik Sołtys – kl VIb

Członkowie

Marta Kuliga-Rygiel – kl Ia

Sylwia Gniady – kl Ib

Agata Otto – kl Ic

Aleksandra Kielar-Skiba – kl IIa

Krzysztof Knap – kl IIc

Dominika Malik – kl IIIb

Aneta Niżnik – kl IVa

Roman Kaliszuk – kl IVb

Beata Kijowska – kl IVc

Róża Nowicka – kl Va

Robert Janocha- kl Vb

Jolanta Guzik  – kl Vc

Danuta Pawłowska  – kl VIa

Beata Materowska  – kl VIc

Działalność i kompetencje Rady Rodziców określone są w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami.