12/10/2011

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012

Posted in Skład Rady Rodziców - lata 2010/2011, 2011/2012 @ 8:10 pm - autor: radasp15

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Małgorzata Sawicka – kl VIb

Zastępca – Jolanta Jucha – kl IVc

Skarbnik – Barbara Michalik Sołtys – kl Vb

Członkowie

Agnieszka Próchnicka – kl Ia

Katarzyna Janocha-Janicak – kl Ib

Małgorzata Górka – klIc

Agnieszka Goleń – kl IIa

Dominika Malik – kl IIb

Tomasz Bury – kl IIc

Paulina Jamróg – kl IIIa

Danuta Machoń – kl IIIb

Katarzyna Ciuła-Urbanek – kl IIIc

Dorota Gładysz – kl IVa

Robert Janocha – kl IVb

Jolanta Jucha – kl IVc

Witold Dźwigała – kl Va

Barbara Michalik-Sołtys kl Vb

Aneta Niżnik – kl Vc

Sylwia Kenar – kl VIa

Działalność i kompetencje Rady Rodziców określone są w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami.

14/11/2010

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011

Posted in Skład Rady Rodziców - lata 2010/2011, 2011/2012 @ 8:19 pm - autor: radasp15

Prezydium Rady

Przewodnicząca – Małgorzata Sawicka, kl Vb

Zastępca – Jolanta Jucha, kl IIIc

Skarbnik – Barbara Michalik-Sołtys, kl IVb

Sekretarz – Beata Mazur, IIIb

Członkowie

Piotr Dębski, kl Ia

Elżbieta Grabowska, kl Ib

Paweł Bęben, kl Ic

Paulina Jamróg, kl IIa

Agnieszka Woźniak, kl IIb

Beata Dębska, kl IIc

Dorota Gładysz, kl IIIa

Marta Kustroń, kl IVa

Aneta Niżnik, kl IVc

Teresa Michałowska, kl Va

Małgorzata Pucuła, kl VIa

Nina Habrat, kl VIb

 

Działalność i kompetencje Rady Rodziców określone są w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami.