21/11/2013

Skład Rady Rodziców 2013/2014

Posted in O RADZIE RODZICÓW, Skład Rady Rodziców rok szkolny 2013/2014 @ 9:33 pm - autor: radasp15

III B         Marta Kustroń                         Przewodniczący

II A           Jolanta Perłowska – Kulon   Z-ca Przewodniczącego

IV C          Barbara Sołtys                         Skarbnik

IV A          Monika Koś                             Sekretarz

IV B          Małgorzata Kut

I A            Ewelina Findysz

I B             Małgorzata Krzysik

I C             Renata Głowińska

II B           Jolanta Kiszczak

II C           Agnieszka Krupa – Lenik

III A         Agnieszka Próchnicka

III C         Agnieszka Pańko

V A           Aneta Niżnik

V B           Małgorzata Szurkiewicz

V C           Agata Józefowicz

VI A         Róża Nowicka

VI B         Barbara Mazur

VI C         Jolanta Guzik 

11/10/2012

Składki 2012/2013

Posted in AKTUALNOŚCI, Składki na rok szkolny 2012/2013 @ 7:10 pm - autor: radasp15

Składka w roku szkolnym 2012/2013 tak jak w ubiegłym roku wynosi:

20 zł

w przypadku rodzeństw składkę 20 zł płaci starsze z dzieci, natomiast młodsze składkę w wysokości 10 zł

trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione ze składki.

Termin płatności – grudzień 2012r.

Składka zbierana jest przez Skarbników klasowych i następnie wpłacana Skarbnikowi Rady Rodziców pani Barbarze Michalik-Sołtys, kl. VIb.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za wpłacone dotychczas pieniądze! Pragniemy podkreślić, że „wracają one do dzieci,” uatrakcyjniając i wzbogacając czas spędzany w szkole.

Skład Rady Rodziców SP nr 15 w roku szkolnym 2012/2013

Posted in AKTUALNOŚCI, Skład Rady Rodziców rok szkolny 2012/2013 @ 4:40 pm - autor: radasp15

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Marta Kustroń – kl IIb

Zastępca – Tomasz Bury – kl IIIc

Sekretarz -Monika Koś – kl IIIa

Skarbnik – Barbara Michalik Sołtys – kl VIb

Członkowie

Marta Kuliga-Rygiel – kl Ia

Sylwia Gniady – kl Ib

Agata Otto – kl Ic

Aleksandra Kielar-Skiba – kl IIa

Krzysztof Knap – kl IIc

Dominika Malik – kl IIIb

Aneta Niżnik – kl IVa

Roman Kaliszuk – kl IVb

Beata Kijowska – kl IVc

Róża Nowicka – kl Va

Robert Janocha- kl Vb

Jolanta Guzik  – kl Vc

Danuta Pawłowska  – kl VIa

Beata Materowska  – kl VIc

Działalność i kompetencje Rady Rodziców określone są w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami.

31/07/2012

Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012

Posted in O RADZIE RODZICÓW, Podsumowanie dzialalności Rady Rodziców za lata 2010/2011, 2011/2012 @ 4:41 pm - autor: radasp15

 

W roku szkolnym 2011/2012 odbyło się 8 zebrań Rady Rodziców. Z każdego zebrania sporządzono protokół oraz listę obecności. Wszystkie decyzje Rada podejmowała w drodze głosowania. Informacje dotyczące działalności Rady przekazywano na bieżąco podczas zebrań w klasach.

Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Rodziców w roku szkolnym 2011/2012.

 1. Spotkanie z podróżnikiem dla klas I-III i IV-IV – stało się już tradycją w naszej szkole. Odbyło się w dwóch turach, ponieważ w tym roku szkolnym po raz pierwszy uczestniczyli w nim uczniowie klas I-III. Jak wynika z wielu relacji naszych najmłodszych, spotkanie bardzo im się spodobało. Tematem tegorocznej prelekcji były Chiny. Więcej informacji o grupie podróżników goszczących w naszej szkole mogą Państwo znaleźć na stronie www.trzask.pl.

2. Żywa lekcja historii dla klas I-III i IV-VI – mamy nadzieję, że ta lekcja zapoczątkuje cykl spotkań pod nazwą „Czerwcowe ciekawostki”. Gdy zbliża się koniec roku szkolnego, konferencja klasyfikacyjna jest już wspomnieniem, a upały staja się coraz bardziej meczące, warto zamienić naukę w ławkach szkolnych na niecodzienne spotkanie. W tym roku, dzięki Bractwu Rycerskiemu Miasta Nowa Dęba,  w naszej szkole zagościli rycerze oraz dama. Ciekawa prelekcja o życiu w dawnych czasach (XV-XVII w.) przeplatana była pokazami: stroju damy i muszkietera, dawnego tańca, rycerskiego uzbrojenia, walkami rycerskimi oraz żonglerką chorągwiami. Przeprowadzono również konkursy: na najszybsze założenie zbroi, rozkrojenie jabłka mieczem. Znalazł się również czas na naukę dawnego tańca. Więcej informacji o Bractwie Rycerskim Miasta Nowa Dęba znajdą Państwo na stronie www.brmnd.pl.

 3. Konkursy szkolne – podobnie jak w ubiegłym roku Rada Rodziców finansowała nagrody w wielu konkursach organizowanych na terenie naszej szkoły oraz międzyszkolnych konkursach, których organizatorem była SP nr 15.

4. „Podaruj szkole książkę” – po raz drugi odbyła się ta, zapoczątkowana w ubiegłym roku szkolnym, akcja. Polegała ona na przynoszeniu niepotrzebnych książek ze swoich domowych biblioteczek. Dzięki temu biblioteka szkolna wzbogaciła się o kilkadziesiąt książek. Nagrodę za najbardziej aktywny udział w akcji i przyniesienie największej liczby książek otrzymała klasa IIc.

5. Zakup książek dla biblioteki szkolnej – podobnie jak w ubiegłym roku, Rada Rodziców sfinansowała zakup lektur z nowej podstawy programowej.

 6. Zakup pomponów dla szkolnego zespołu „STARS” – również działalność artystyczna wspierana jest przez Radę Rodziców. Dziewczęcy zespół „Stars” pod opieką Pani Małgorzaty Chruściel otrzymał w tym roku szkolnym wyróżnienie podczas Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA. Gratulujemy!

7. Kontrola żywności w sklepiku szkolnym – na wniosek Rodziców przedstawiciele Rady Rodziców dokonali kontroli żywności w sklepiku szkolnym.

8. Festyn Rodzinny – podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym Rada Rodziców była współorganizatorem Festynu wraz z SP nr 15, Gimnazjum nr 4 oraz Radą Rodziców Gimnazjum nr 4. Podczas Festynu było wiele atrakcji, pokazów, konkursów, stanowisk z jedzeniem oraz napojami. Dziękujemy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia Festynu Rodzinnego.

9. Zakup nagród na koniec roku szkolnego – został sfinansowany z zysku uzyskanego z Festynu Rodzinnego. Zakupiono nagrody w następujących kategoriach: świadectwa z wyróżnieniem – 70, laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych i ogólnopolskich – 3, 100% frekwencja – 1, konkurs czytelniczy – 7, osiągnięcia sportowe – 13. Łącznie zakupiono 94 książki dla klas IV-VI za kwotę 598,27 zł. Klasy I-III przyznano dofinansowanie w wysokości 80 zł dla każdej klasy.

Rozliczenie finansowe z działalności rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012

Zestawienie wydatków

Lp.

Wydatki

Kwota

1.

Konkursy związane z jęz. angielskim

288,41

2.

konkurs ekologiczny

                    190,00

3.

konkurs Jestem z Krosna

                    293,57

4.

konkursy kl. I-III

130,52

5.

książki dla biblioteki

                    696,26

6.

Kwiaty

                    151,10

7.

książki nagrodowe dla kl. IV-VI

                    598,27

8.

książki nagrodowe dla kl. I-III

720,00

9.

Konkursy „Mistrz przedmiotu”

                    115,34

10.

Spotkanie z podróżnikiem

859,00

11.

Żywa lekcja historii

1.300,00

12.

Pompony dla szkolnego zespołu „Stars”

183,90

13.

Nagroda za akcję „Podaruj szkole książkę”

36,58

14.

Razem

5.562,95

 

Zestawienie wpłat

Lp.

Wpłaty

Kwota

1.

Wpłaty z klas oraz

wpłaty za „Spotkanie z podróżnikiem”

5.258,00

2.

Zysk z Festynu Rodzinnego

1.214,59

3.

Inne

2,38

4.

Razem

6.474,97

 

W tym roku szkolnym składka na radę Rodziców wynosiła 20 zł. W przypadku rodzeństwa składkę 20 zł płaciło starsze z dzieci, a młodsze składkę w wysokości 10zł.

Powyższe zestawienia pokazują w jaki sposób wykorzystujemy posiadane środki. Działania Rady Rodziców nie byłyby możliwe gdyby nie wsparcie finansowe z Państwa strony, za co chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować.

Dziękujemy również Pani Dyrektor Jolancie Gębarowskiej, Pani Dyrektor Agacie Rysz, wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 15.

Rada Rodziców SP nr 15 

 

 

 

 

12/10/2011

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012

Posted in Skład Rady Rodziców - lata 2010/2011, 2011/2012 @ 8:10 pm - autor: radasp15

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Małgorzata Sawicka – kl VIb

Zastępca – Jolanta Jucha – kl IVc

Skarbnik – Barbara Michalik Sołtys – kl Vb

Członkowie

Agnieszka Próchnicka – kl Ia

Katarzyna Janocha-Janicak – kl Ib

Małgorzata Górka – klIc

Agnieszka Goleń – kl IIa

Dominika Malik – kl IIb

Tomasz Bury – kl IIc

Paulina Jamróg – kl IIIa

Danuta Machoń – kl IIIb

Katarzyna Ciuła-Urbanek – kl IIIc

Dorota Gładysz – kl IVa

Robert Janocha – kl IVb

Jolanta Jucha – kl IVc

Witold Dźwigała – kl Va

Barbara Michalik-Sołtys kl Vb

Aneta Niżnik – kl Vc

Sylwia Kenar – kl VIa

Działalność i kompetencje Rady Rodziców określone są w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami.

30/06/2011

Podsumowanie działalności w roku szkolnym 2010/2011

Posted in O RADZIE RODZICÓW, Podsumowanie dzialalności Rady Rodziców za lata 2010/2011, 2011/2012 @ 11:17 am - autor: radasp15

Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 Rada Rodziców pracowała bardzo intensywnie. Odbyło się sześć zebrań Rady, z których sporządzano protokoły oraz listy obecności. Rada podejmowała wiele decyzji finansowych, toczyło się wiele dyskusji, pojawiały się nowe pomysły i inicjatywy. Wszystkie decyzje Rady zapadały w drodze głosowania, poprzedzonego analizą każdego zagadnienia. Członkowie Rady Rodziców, podczas zebrań w klasach, informowali Państwa o swojej działalności, wiele informacji pojawiało się również na niniejszej stronie. Oto najważniejsze zagadnienia, którymi zajmował się Rada Rodziców:

1. Naprawienie szkolnego radiowęzła – podczas pierwszego zebrania Rady Dyrekcja SP 15 przedstawiła problem uszkodzonego radiowęzła. Ustalono, iż zostanie dokonany przegląd urządzenia i oszacowane koszty naprawy. Zanim zwrócono się do specjalistycznej firmy, która miałaby tego dokonać, Członkowie Rady Rodziców zapytali w swoich klasach czy jest ktoś spośród Rodziców, kto mógłby podjąć się tego zadania. W jednej z klas zgłosił się Rodzic, który zna się na tego typu urządzeniach. Dokonał przeglądu radiowęzła, podczas którego okazało się, iż usterka jest niewielka i została naprawiona przez Panów konserwatorów. Bardzo dziękujemy Rodzicowi, który chciał pozostać anonimowy, oraz Panom konserwatorom. Okazało się, iż dzięki postawie jednego z Rodziców udało się nie tylko naprawić uszkodzony radiowęzeł, ale i uniknąć znacznie wyższych kosztów, które należałoby ponieść zlecając przegląd i naprawę specjalistycznej firmie.

2. Zakup książek do biblioteki szkolnej – Dyrekcja szkoły zwróciła się z prośbą o przeznaczenie funduszy Rady Rodziców na zakup książek do biblioteki. Pani Bibliotekarka sporządziła listę preferowanych książek wraz z wyceną. Z uwagi na duże potrzeby biblioteki i ograniczone środki Rady Rodziców nie zakupiono wszystkich książek. Rada zwróciła się z prośbą, aby w pierwszej kolejności zakupić lektury szkolne.

3. Akcja „Podaruj szkole książkę” – pomysł tej akcji narodził się w trakcie jednego z zebrań Rady Rodziców, podczas którego dyskutowano o niewystarczających środkach na doposażenie biblioteki szkolnej. Celem akcji było zebranie używanych książek w dobrym stanie, których dzieci już nie czytają, a znajdują się w domowych zbiorach. Zbiórkę książek przeprowadzono w kwietniu, który jest miesiącem związanym z książką i czytelnictwem: 2 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, a 23 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Dzięki akcji do biblioteki szkolnej trafiły 34 książki.

4. Finansowanie nagród w konkursach orgaznizowanych przez szkołę:  konkursy międzyszkolne: Młody Reporter, Jestem z Krosna, Festiwal Piosenki Angielskiej, konkursy wewnątrzszkolne: Dzień Ziemi, Mistrz Przyrody, Mistrz Matematyki, Mistrz Ortografii, Mistrz Języka Angielskiego, Zabawy z Alfabetem Angielskim, wybrane konkursy dla klas I-III.

5. Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły – wysłano pismo do Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie, w którym wskazano niebezpieczne miejsca w obrębie osiedla Traugutta wraz z zakresem prac, których wykonanie przyczyniłoby się do zniwelowania i wyeliminowania istniejących zagrożeń. W piśmie tym poproszono o wydanie opinii na ww. temat. W odpowiedzi, Komendant Miejski Policji pozytywnie zaopiniował wnioski Rady Rodziców i swoje stanowisko przedstawił Prezydentowi Miasta Krosna. Ponadto Rada Rodziców, wsparta opinią Miejskiego Komendanta Policji, skierowała pismo do Prezydenta Miasta Krosna z prośbą o wykonanie niezbędnych prac.

6. Spotkanie z podróżnikiem dla klas IV-VI – odbyło się w styczniu 2011 roku, koszt spotkania – 3zł za jedno dziecko, został sfinansowany przez Radę Rodziców. Dzieciom bardzo podobała się prezentacja o Tanzanii przygotowana przez podróżników, których dokonania mogą Państwo zobaczyć na stronie www.trzask.pl

7. Zabawy karnawałowe dla klas I-III i IV-VI – Rada finansowała oprawę muzyczną, wstęp na obydwie zabawy był bezpłatny.

8. Dofinansowanie wyjazdu dzieci na konkurs i zawody sportowe – przyznano dofinansowania na wyjazd dzieci do Rzeszowa  na konkurs „Słowo daję” oraz dofinansowanie na wyjazd na zawody sportowe.

9. Rekolekcje Wielkopostne – w tym roku Rada uczestniczyła w opracowywaniu harmonogramu Rekolekcji.

10. Kontrola żywności w sklepiku szkolnym – Rodzice zgłosili, iż w sklepiku szkolnym jest sprzedawana niezdrowa żywność i napoje. Dyrekcja szkoły oraz kilku Członków Rady Rodziców dokonało dwóch oddzielnych kontroli w sklepiku. Poproszono Pana prowadzącego sklepik o wycofanie ze sprzedaży gazowanych napojów oraz chipsów.

11. Festyn Rodzinny – tak jak w poprzednich latach Rada Rodziców włączyła się w organizację festynu. Jednymi z atrakcji festynu były dmuchana zjeżdżalnia i trampolina, które zostały wypożyczone z Fikolandu. Wypożyczenie zostało sfinansowane przez Radę Rodziców, dzięki czemu dzieci korzystały z ww. atrakcji bezpłatnie. Sprawiło to dzieciom wiele radości, zjeżdżalnia i trampolina cieszyły się dużym powodzeniem i przez cały czas trwania festynu były bardzo oblegane. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia Festynu Rodzinnego.

12. Finansowanie dyplomów ukończenia szkoły dla klas VI – zgodnie z założeniami na bieżący rok szkolny Rada Rodziców miała finansować ww. dyplomy. Zauważono, iż z klasy VI a wpłaty na Radę Rodziców dokonał tylko 1 Rodzic. W związku z tym, Rada Rodziców podjęła decyzję, iż nie będzie finansować dyplomów dla klasy VI a. Sfinansowano natomiast dyplomy ukończenia szkoły dla klasy VI b.

13. Zakup nagród książkowych na koniec roku szkolnego – zgodnie z ustaleniami został sfinansowany, niemal w całości, pieniędzmi zarobionymi podczas Festynu Rodzinnego, w organizację którego włączyły się wszystkie klasy w równym stopniu. Z budżetu Rady Rodziców dokonano dofinasowania kwotą 90,35 zł. Zakupiono nagrody w następujących kategoriach: świadectwa z wyróżnieniem – 55 szt., wysokie osiągnięcia w sporcie – 5 szt., 100% frekwencja – 1 szt., wojewódzki laureat konkursu matematycznego – 1 szt., konkurs czytelniczy – 6 szt, ogólnopolskie laureatki konkursu z języka polskiego – 2 szt.. Łącznie zakupiono 71 książek. Nagrody zostały zakupione w księgarni Nova, która przedstawiła najlepszą ofertę. Zgodnie z ustaleniami klasom I-III przyznano dofinansowanie na zakup książek wysokości 100 zł na klasę.

14. Stworzenie strony internetowej Rady Rodziców – niniejsza strona została utworzona 13 października 2010 roku. Powstała po to, aby na bieżąco informować Państwa o działalności Rady. Strona cieszy się dużym zainteresowaniem, od pierwszego dnia jej funkcjonowania do dnia dzisiejszego była wyświetlana 2.171 razy!  Strona jest bezpłatna.

Poniżej przedstawiamy rozliczenie finansowe za rok szkolny 2010/2011

 Zestawienie wydatków

Lp.

Wydatki

Kwota

1 Konkurs Jestem z Krosna

298,39

2 Konkursy: Młody Reporter, Mistrz Ortografii

406,96

3 Konkursy: Dzień Ziemi, Mistrz Przyrody, Mistrz Matematyki

402,43

4 Konkursy dla klas I-III

51,61

5 Konkursy: Festiwal Piosenki Angielskie, Mistrz Języka Angielskiego, Zabawy z Alfabetem Angielskim

400,24

6 Zakup książek do biblioteki szkolnej

995,34

7 Spotkanie z podróżnikiem dla klas IV-VI

462,00

8 Zabawa karnawałowa klas I-III

150,00

9 Dyskoteka karnawałowa klas IV-VI

90,00

10 Wyjazd do Rzeszowa na konkurs „Słowo daję”

100,00

11 Wyjazd na zawody sportowe

169,56

12 Dofinansowanie do zakupu dywanu dla klasy Ic

100,00

13 Farba na malowanie pracowni przyrodniczej, k Vb

69,00

14 Dyplomy ukończenia szkoły dla klasy VIb

81,80

15 Wynajem zjeżdżalni i trampoliny

550,00

16 Kwiaty

190,00

17 Dofinansowanie zakupu książek na koniec roku szk.dla klas I-III

900,00

18 Zakup nagród na koniec roku szk. dla klas IV-VI

484,98

19 Materiały biurowe

18,80

20 RAZEM

5921,11

Zestawienie wpłat

Lp.

Wpłaty

Kwota

1 Klasa Ia

300,00

2 Klasa Ib

260,00

3 Klasa Ic

350,00

4 Klasa IIa

210,00

5 Klasa IIb

240,00

6 Klasa IIc

240,00

7 Klasa IIIa

460,00

8 Klasa IIIb

320,00

9 Klasa IIIc

460,00

10 Klasa IVa

330,00

11 Klasa IVb

280,00

12 Klasa IVc

260,00

13 Klasa Va

350,00

14 Klasa Vb

300,00

15 Klasa VIa

20,00

16 Klasa VIb

420,00

17 Wpłata sponsora

50,00

18 Zysk z Festynu Rodzinnego

1394,63

19 Odsetki bankowe

2,49

20 RAZEM

6247,12

 W roku szkolnym 2010/2011 składka na Radę Rodziców wynosiła 20 zł. W przypadku rodzeństw składkę płaciło tylko jedno z dzieci, nie ustalono czy wtedy składkę wpłaca się w klasie starszego czy młodszego dziecka. W niektórych przypadkach Rodzice wpłacali po 10 zł do dwóch klas. Dlatego też, prosimy nie porównywać wpłat z poszczególnych klas.  Osobnym przypadkiem jest klasa VIa, gdzie wpłaty dokonał tylko jeden Rodzic.

Realizacja powyższych zadań nie byłaby możliwa, gdyby nie wpłacane przez Państwa składki na rzecz Rady Rodziców. W tym roku szkolnym było ich o wiele więcej niż w roku ubiegłym, za co Rada Rodziców bardzo serdecznie dziękuje. Na przykładzie powyższego podsumowania działalności mogą się Państwo przekonać, że wpłacane pieniądze „wracają do dzieci.” Rada dołożyła wszelkich starań, aby nie skupiać się jedynie na finansowaniu nagród w konkursach, ale obejmować swoimi działaniami wszystkie dzieci. Stąd takie inicjatywy jak: finansowanie zabaw karnawałowych, spotkania z podróżnikiem, wynajem dmuchanej zjeżdżalni i trampoliny. To takie działania, które uzależnione były od stanu finansów. Nie zawsze jednak, aby zrobić coś pożytecznego potrzebujemy pieniędzy, czasem wystarczy inicjatywa i zaangażowanie. Tak było w przypadkach: naprawy radiowęzła, akcji „Podaruj szkole książkę,” kontroli żywności w sklepiku szkolnym, opracowania planu Rekolekcji Wielkopostnych, wysłania pism do Komendanta Miejskiego Policji i Prezydenta Miasta Krosna.

Pragniemy złożyć podziękowania Pani Dyrektor Jolancie Gębarowskiej, Pani Dyrektor Agacie Rysz, wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 15 oraz Rodzicom za cały rok owocnej współpracy.

 Rada Rodziców SP nr 15

11/01/2011

Regulamin Rady Rodziców

Posted in O RADZIE RODZICÓW, Regulamin Rady @ 6:18 pm - autor: radasp15

Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 15 w Krośnie

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Rozdział II – Zakres i przedmiot działania

Rozdział III – Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców i do rad Oddziałowych

Rozdział IV – Zadania Rad Oddziałowych

Rozdział V – Zadania i kompetencje Rady Rodziców

Rozdział VI – Ogólne zasady działania Rady Rodziców

Rozdział VII – Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

Rozdział VIII – Tryb podejmowania uchwał

Rozdział IX – Dokumentowanie zebrań

Rozdział X – Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

Rozdział XI – Postanowienia końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców został ustalony na podstawie: art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły.

2.  Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Krośnie w kontaktach z: Organami Szkoły, Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły, Samorządem Uczniowskim, instytucjami pozaszkolnymi i innymi, które mogą przyczynić się do wspierania Rady w działaniach zgodnych z niniejszym Regulaminem.

3.  Siedzibą Rady Rodziców jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno.

4.  Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę: zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział II

Zakres i przedmiot działania

§ 2

1.  Rada Rodziców współpracuje z: Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego oraz innymi organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2.  Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, prezentuje ich opinie związane z pracą szkoły. Aktywizuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu wychowawczego szkoły.

3.  Rada Rodziców prowadzi działalność wspomagającą w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły.

Rozdział III

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów

do Rady Rodziców i do rad Oddziałowych

§ 3

1.  Kadencja Rady Rodziców i Rad Oddziałowych trwa jeden rok szkolny, przy czym ustępująca Rada Rodziców oraz Rada Oddziałowa działają do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowych.

§ 4

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rad Oddziałowych:

1.  Termin pierwszego zebrania Rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala Dyrektor Szkoły.

2.  Wybory do Rady Oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza Wychowawca Oddziału.

3.  Podczas zebrań oddziałowych Rodzice wybierają Rady Oddziałowe. Rada Oddziałowa składa się z: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika.

4.  W wyborach do Rad Oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

5.  Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

6.  Kandydat do Rady Oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

7.  Wybory do Rady Oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

§ 5

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

1.   Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2.   Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęcona wyborom do Rady Rodziców.

3.   W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

4.   Kandydat do Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

5.   Wybory przedstawiciela do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców.

6.   Przedstawiciel Rady Oddziałowej reprezentuje daną Radę w Radzie Rodziców na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 6

1.    Członkostwo w Radzie Oddziałowej/Radzie Rodziców wygasa w przypadku:

– ukończenia szkoły przez dziecko

– przeniesienia dziecka do innej szkoły

– zrzeczenia się członkostwa

– nieuczestniczenia w pracach Rady Oddziałowej/Rady Rodziców

– niewywiązywania się ze swoich obowiązków

– śmierci

2. Wygaśniecie członkostwa stwierdza właściwa Rada Oddziałowa/Rada Rodziców.

3. Na miejsce odwołanych członków Rady Oddziałowej/Rady Rodziców wybiera się nowych.

Rozdział IV

Zadania Rad Oddziałowych

§ 7

1.   Rada Oddziałowa może samodzielnie występować z wnioskami do: Dyrektora Szkoły, Nauczycieli oraz Rady Rodziców w sprawach istotnych dla uczniów.

2.   Rada Oddziałowa współdziała z Przewodniczącym Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

3.   Rada Oddziałowa może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Wychowawcy uczniów, organizować zebrania Rodziców.

§ 8

1 .  Pracami Rady Oddziałowej kieruje Przewodniczący.

2.   Przewodniczący Rady Oddziałowej w szczególności:

a)  reprezentuje Rodziców uczniów danego Oddziału i Radę Oddziałową wobec innych podmiotów,

b)  utrzymuje stały kontakt z Wychowawcą uczniów,

c)  dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Rady Oddziałowej.

Rozdział V

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 9

1.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności i działa na jego podstawie.

2.  Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone na wniosek:

– Przewodniczącego Rady Rodziców

– trzech członków Zarządu Rady

– 1/3 członków pełnego składu Rady

poprzez podjęcie stosownej uchwały na posiedzeniu Rady.

§ 10

1.  Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

2.   W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 11

1.  Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do:

a)  Dyrektora Szkoły,

b)  Rady Pedagogicznej

c)  Samorządu Uczniowskiego,

d)  organu prowadzącego szkołę,

e)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą

f)   innych podmiotów.

§ 12

1.  Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego.

2.  Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

3.  Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

§ 13

1.  Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

2.  Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3.  Program wychowawczy ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 14

1.  Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2.  Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3.  Program profilaktyki ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 15

1. Rada Rodziców na wniosek Dyrektora Szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 16

1. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

Rozdział VI

Ogólne zasady działania Rady Rodziców

§ 17

1.  Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

2.   W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.

3.  Jeden Rodzic reprezentuje jedną Radę Oddziałową.

4.  Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera Przewodniczący Rady Rodziców z roku ubiegłego oraz przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku poprzednim w tym sprawozdanie finansowe.

5.  Przewodniczący, o którym mowa w §18, pkt. 4 przewodniczy zebraniu do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Rodziców na bieżący rok szkolny. Dalszą część zebrania prowadzi Przewodniczący Rady Rodziców wybrany na bieżący rok szkolny.

§ 18

1.  Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

2.  W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

3.  Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.

4.  Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

5.  Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

6.  Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez Członków Rady Rodziców.

7.  Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

8.  W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

9.  Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

§ 19

1.  Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz Przewodniczącego, wybiera:

a)  Zastępcę Przewodniczącego,

b)  Skarbnika,

c)  Sekretarza,

2.  Wybory: Sekretarza, Skarbnika przeprowadza Przewodniczący Rady Rodziców.

§ 20

1.  W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami powołuje się Prezydium Rady Rodziców.

2.  W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik oraz Sekretarz.

§ 21

1.  W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.

2.  W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego lub na wniosek Rady Rodziców.

3.  Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.

4.  Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

Rozdział VII

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

§ 22

1.  Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:

a)  reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,

b)  kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,

c)   przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania,

d)  prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

e)  opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

f)   przekazywanie Dyrektorowi Szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,

g)  podpisywanie uchwał Rady Rodziców,

h)  monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,

i)   informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,

j)   podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.

2.  Zadania Zastępcy Przewodniczącego:

a)  prowadzenie zebrań Rady Rodziców pod nieobecność Przewodniczącego,

b)  współpraca z Przewodniczącym we wszystkich sprawach dotyczących działalności Rady Rodziców,

c)  zastępowanie Przewodniczącego w jego zadaniach.

3.  Zadania Sekretarza Rady Rodziców:

a)  zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,

b)  opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

c)  organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

d)  protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

e)  prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

4.  Zadania Skarbnika Rady Rodziców:

a)  prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

b)  sporządzanie sprawozdania finansowego Rady Rodziców

c)  wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

5.  Zadania Prezydium Rady Rodziców:

a)  bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami,

b)  odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na semestr,

c)  koordynowanie działalności Rad Oddziałowych rodziców,

d)  zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

e)  zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

f)   decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

g)   składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu Rodziców.

§ 23

Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

1.  Członek Rady Rodziców ma prawo do:

a)  czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,

b)  składania wniosków i projektów uchwał,

c)  udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców

d)  przeglądania wszystkich dokumentów dotyczących działalności Rady.

2.  Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

a)  czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,

b)  nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c)  realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców,

d)  wydelegowanie swojego przedstawiciela z danej klasy w razie braku możliwości przybycia na zebranie.

3.  Nieobecny na zebraniu członek Rady Rodziców, zobowiązany jest do zapoznania się z protokołem i przyjętymi uchwałami.

§ 24

1.  Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.

2.  Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez Przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

3.  Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

4.  Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć Przewodniczący.

5.  Propozycje zmian w porządku zebrania Przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców.

Rozdział VIII

Tryb podejmowania uchwał

§ 25

1.  Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.

2.  Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

3.  Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi:

a)  w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców,

b)  w drugim terminie zebrania, co najmniej 30% członków Rady Rodziców.

4.  Jeżeli pełny skład Rady Rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

5.  Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”.

§ 26

1.  Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

2.  Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

3.  W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.

4.  Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

§ 27

1.  Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.

2.  W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

3.  W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego.

§ 28

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, Dyrektor Szkoły zawiesza ich wykonanie.

Rozdział IX

Dokumentowanie zebrań

§ 29

1. Z zebrania Rady Rodziców  sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 30

1.  Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.

2.  Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i Protokolant.

3.  Protokolantem zebrania jest Sekretarz Rady Rodziców.

4.  Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:

a)  numer i datę zebrania,

b)  numery podjętych uchwał,

c)  stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

d)  wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

e)  zatwierdzony porządek zebrania,

f)   stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

g)  przebieg zebrania,

h)  treść zgłoszonych wniosków,

i)   podjęte uchwały i wnioski,

j)   podpisy Przewodniczącego i Protokolanta.

§ 31

1.  Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.

2.  Zebrania Rady Rodziców numeruje się cyframi arabskimi, a uchwały cyframi rzymskimi.

3.  Treść uchwał Rady Rodziców wpisuje się na oddzielnej kartce i umieszcza w dokumentach Rady. W protokole wpisuje się jedynie wzmiankę o przyjętej uchwale wraz z jej numerem i krótkim opisem.

§ 32

1.  Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego oraz wszyscy Rodzice uczniów SP nr 15 w Krośnie.

2.  Miejscem przechowywania dokumentów Rady Rodziców jest sekretariat Szkoły Podstawowej nr 15 w Krośnie.

§ 33

1.  Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.

2.  Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.

3.  Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza Protokolant lub Przewodniczący.

§ 34

1.  Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.

Rozdział X

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 35

1.  Fundusze Rady Rodziców (FRR) pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.

2.  Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.

§36

1.  Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

a)  poprawę bazy materialnej szkoły,

b)  wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,

c)  imprezy szkolne,

d)  nagrody dla uczniów,

e)  obsługę finansową Rady Rodziców,

f)   pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,

g)  pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.

2.  Środki z FRR wydatkowane są zgodnie z ramowym preliminarzem wydatków ustalanym na jednym z pierwszych w roku szkolnym zebraniu Rady. Preliminarz ten musi zawierać określenie głównych celów wydatków środków będących w dyspozycji Rady. Preliminarz umieszcza się na stronie internetowej Rady Rodziców.

3.  Rada Rodziców gromadzi swoje fundusze na rachunku bankowym. Do podejmowania środków finansowych z rachunku bankowego Rady Rodziców upoważnieni są:

a)  Przewodniczący,

b)  Zastępca Przewodniczącego

c)  Skarbnik.

4.  Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie ustala się na podstawie głosowania podczas zebrania Rady. W okresie pomiędzy zebraniami decyzje dotyczące wydatków może podejmować Prezydium Rady.

5.  Wysokość kwoty, do której Prezydium Rady Rodziców może podejmować decyzje finansowe, ustalana jest corocznie.

6.  Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane względem merytorycznym i formalnym.

7.  Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

a)  Dyrektor Szkoły,

b)  Wychowawcy klas,

c)  Nauczyciele

d)  Rady Oddziałowe,

e)  Samorząd Uczniowski.

§ 37

1.  Na ostatnim zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym Skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie finansowe Rady Rodziców.

2.  Członkowie Rady Rodziców przekazują Rodzicom z danej klasy sprawozdanie finansowe na pierwszym zebraniu w następnym roku szkolnym.

3.  Sprawozdanie , o którym mowa w § 39 pkt. 1, publikowane jest na stronie internetowej Rady Rodziców.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 38

1. Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej i numeru konta.

§ 39

1. Informacje o swojej działalności Rada Rodziców umieszcza na: tablicy ogłoszeń w szkole oraz na swojej stronie internetowej.

§ 40

1. Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 13.12.2010 roku  i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

 

Krosno, 13.12.2010

14/11/2010

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011

Posted in Skład Rady Rodziców - lata 2010/2011, 2011/2012 @ 8:19 pm - autor: radasp15

Prezydium Rady

Przewodnicząca – Małgorzata Sawicka, kl Vb

Zastępca – Jolanta Jucha, kl IIIc

Skarbnik – Barbara Michalik-Sołtys, kl IVb

Sekretarz – Beata Mazur, IIIb

Członkowie

Piotr Dębski, kl Ia

Elżbieta Grabowska, kl Ib

Paweł Bęben, kl Ic

Paulina Jamróg, kl IIa

Agnieszka Woźniak, kl IIb

Beata Dębska, kl IIc

Dorota Gładysz, kl IIIa

Marta Kustroń, kl IVa

Aneta Niżnik, kl IVc

Teresa Michałowska, kl Va

Małgorzata Pucuła, kl VIa

Nina Habrat, kl VIb

 

Działalność i kompetencje Rady Rodziców określone są w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami.

Plan działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011

Posted in Plan działania z roku szkolnego 2010/2011 @ 8:16 pm - autor: radasp15

W dniu 8.11.2010 odbyło się drugie, w tym roku szkolnym, zebranie Rady Rodziców.  Podczas zebrania ustalono zakres prac i wydatków Rady na rok szkolny 2010/2011.

Postanowiono, że Rada będzie finansować – współfinansować następujące przedsięwzięcia:

1. Nagrody w konkursach międzyszkolnych, których organizatorem jest nasza szkoła:

– „Jestem z Krosna” – interdyscyplinarny konkurs dla klas III

– „Festiwal piosenki angielskiej” – konkurs dla klas I-VI

– „Młody Reporter” – konkurs dziennikarski dla klas IV-VI

Konkursy te organizowane są w naszej szkole od kilku lat i promują ją na terenie miasta. Więcej na temat tych konkursów mogą Państwo przeczytać na stronie internetowej szkoły.

2. Zabawę karnawałową dla klas I-III i klas IV-VI: są to dwie odrębne zabawy: dla klas I-III – bal przebierańców, dla klas IV-VI – dyskoteka. Rada Rodziców finansuje oprawę  muzyczną obydwu zabaw.

3. Doposażenie biblioteki szkolnej: zakup lektur szkolnych oraz innych ciekawych książek. Obecnie, po zmianie podstawy programowej, brak jest niektórych lektur. Ponadto warto byłoby również zakupić książki, które są popularne wśród dzieci, a których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach.

4. Naprawę szkolnego radiowęzła: w szkole istnieje radiowęzeł starego typu. Jest on obecnie nieczynny, naprawienie go niewątpliwie usprawniłoby przekazywanie informacji od: Dyrekcji, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców oraz byłoby nieocenionym narzędziem komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Podczas zebrań w Państwa klasach przedstawiciele Rady Rodziców pytali o to, kto z Rodziców jest w stanie dokonać wstępnego przeglądu radiowęzła. Miło mi poinformować, iż bezpośrednio po zebraniu zgłosił się jeden z Rodziców i zaoferował pomoc w tym zakresie. Bardzo dziękujemy!

5. Spotkania z podróżnikiem: takie spotkania organizowane są corocznie dla klas IV-VI. W ubiegłym roku, dzięki podróżnikowi panu Grzegorzowi Chachurze,  dzieci poznały Maroko. Relacja ze spotkania podróżnikiem była umieszczona na stronie internetowej szkoły. Więcej o Panu Chachurze i jego podróżach można przeczytać na stronie: http://www.trzask.pl

6. Dyplomy ukończenia szkoły dla klas VI

7. Zakup środków czystości: papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie – nastąpi to w przypadku, gdyby wyczerpały się budżetowe środki szkoły. Jednocześnie przyłączamy się do apelu Dyrekcji szkoły, aby uczulić dzieci na racjonalne korzystanie z ww. środków.

8. Nagrody na koniec roku szkolnego: dla klas I-III zostaną przyznane dofinansowania w wysokości 100 zł dla każdej klasy – jak pokazuje praktyka w klasach młodszych wszystkie dzieci dostają na koniec roku szkolnego drobne upominki. W klasach IV-VI będą finansowane nagrody – książki – za dobre wyniki w nauce, w sporcie i inne. Coroczne finansowanie nagród na koniec roku szkolnego wzbudzało sporo emocji. Niestety, w budżecie szkoły nie ma środków na ten cel, a niewątpliwie ciężka praca naszych dzieci powinna być doceniona i nagrodzona. Już w roku ubiegłym, na ostatnim zebraniu Rady Rodziców, postanowiono, iż nagrody na koniec roku szkolnego będą finansowane z dochodu uzyskanego podczas Festynu Rodzinnego. W tym roku podtrzymano to postanowienie.

Realizacja powyższych zadań zależy wyłącznie od wysokości zebranej składki. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować każde z nich i tym samym sprawić, że szkoła będzie bardziej atrakcyjna dla naszych dzieci. Ponadto Rada Rodziców będzie przekazywać środki również na inne cele, które nie zostały wymienione powyżej, jeżeli będą zgodne z Regulaminem Rady Rodziców i będą w zakresie możliwości finansowych.

Do 30 czerwca 2011 roku na stronie internetowej Rady zostanie przedstawione sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011, tak aby każdy z Państwa mógł się z nim zapoznać.

Oprócz finansowania powyższych zadań Rada  Rodziców będzie, jak co roku, współorganizatorem Festynu Rodzinnego. Ponadto priorytetem działalności Rady, w tym roku szkolnym, będzie działalność na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Już w czerwcu w 2010 roku, z inicjatywy naszej Rady, skierowano wraz z Radą Rodziców Gimnazjum Nr 4 oraz Radą Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego, wspólne pismo do Prezydenta Miasta Krosna. Prosiliśmy w nim między innymi o: remont chodnika przy ulicy Kisielewskiego (wzdłuż domów prywatnych oraz wzdłuż ogrodzenia szkoły), o wykonanie parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły (w miejsce zieleńca ogrodzonego słupkami) oraz o umieszczenie progów zwalniających przy przejściu dla pieszych przy szkole. Jak Państwo zauważyli, wykonano remont części chodnika oraz parking przy ogrodzeniu szkoły. Dalszy zakres prac, ze względu na ograniczone środki finansowe, został przeniesiony na czas późniejszy. Kolejne pismo zostało skierowane do Prezesa Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zwrócono się w nim o wykonanie schodów wraz z barierką przy furtce prowadzącej na teren szkoły – w sąsiedztwie bloku przy ul. Batorego 29. Decyzja o wykonaniu schodów nie została jeszcze ostatecznie podjęta.

Ponadto Rada Rodziców zajmie się poprawą bezpieczeństwa w drodze do szkoły, dzieci przychodzących z ulicy Żwirki i Wigury. Wystąpimy z pismem do Prezydenta Miasta Krosna z prośbą o wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Batorego w miejscu, w którym dzieci dochodzące z ulicy Żwirki i Wigury przechodzą na drugą stronę ulicy. Zwracamy się z prośbą do Rodziców, aby podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa dzieci przychodzących z tamtego rejonu. W tym celu prosimy o wysłanie informacji przez zakładkę  „Kontakty” lub o przedstawienie uwag przedstawicielom Rady Rodziców w Państwa klasach. Omówienie tej sprawy będzie miało miejsce na zebraniu Rady Rodziców, które odbędzie się 13.12.2010 o godzinie 16.00 na stołówce szkolnej.

Z poważaniem

Małgorzata Sawicka

Przewodnicząca Rady Rodziców