31/07/2012

Podsumowanie działalności Rady Rodziców

Posted in AKTUALNOŚCI @ 5:03 pm - autor: radasp15

W kategorii  O Radzie Rodziców – Podsumowanie działalności w kolejnych latach, umieściliśmy Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012.

 

Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012

Posted in O RADZIE RODZICÓW, Podsumowanie dzialalności Rady Rodziców za lata 2010/2011, 2011/2012 @ 4:41 pm - autor: radasp15

 

W roku szkolnym 2011/2012 odbyło się 8 zebrań Rady Rodziców. Z każdego zebrania sporządzono protokół oraz listę obecności. Wszystkie decyzje Rada podejmowała w drodze głosowania. Informacje dotyczące działalności Rady przekazywano na bieżąco podczas zebrań w klasach.

Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Rodziców w roku szkolnym 2011/2012.

 1. Spotkanie z podróżnikiem dla klas I-III i IV-IV – stało się już tradycją w naszej szkole. Odbyło się w dwóch turach, ponieważ w tym roku szkolnym po raz pierwszy uczestniczyli w nim uczniowie klas I-III. Jak wynika z wielu relacji naszych najmłodszych, spotkanie bardzo im się spodobało. Tematem tegorocznej prelekcji były Chiny. Więcej informacji o grupie podróżników goszczących w naszej szkole mogą Państwo znaleźć na stronie www.trzask.pl.

2. Żywa lekcja historii dla klas I-III i IV-VI – mamy nadzieję, że ta lekcja zapoczątkuje cykl spotkań pod nazwą „Czerwcowe ciekawostki”. Gdy zbliża się koniec roku szkolnego, konferencja klasyfikacyjna jest już wspomnieniem, a upały staja się coraz bardziej meczące, warto zamienić naukę w ławkach szkolnych na niecodzienne spotkanie. W tym roku, dzięki Bractwu Rycerskiemu Miasta Nowa Dęba,  w naszej szkole zagościli rycerze oraz dama. Ciekawa prelekcja o życiu w dawnych czasach (XV-XVII w.) przeplatana była pokazami: stroju damy i muszkietera, dawnego tańca, rycerskiego uzbrojenia, walkami rycerskimi oraz żonglerką chorągwiami. Przeprowadzono również konkursy: na najszybsze założenie zbroi, rozkrojenie jabłka mieczem. Znalazł się również czas na naukę dawnego tańca. Więcej informacji o Bractwie Rycerskim Miasta Nowa Dęba znajdą Państwo na stronie www.brmnd.pl.

 3. Konkursy szkolne – podobnie jak w ubiegłym roku Rada Rodziców finansowała nagrody w wielu konkursach organizowanych na terenie naszej szkoły oraz międzyszkolnych konkursach, których organizatorem była SP nr 15.

4. „Podaruj szkole książkę” – po raz drugi odbyła się ta, zapoczątkowana w ubiegłym roku szkolnym, akcja. Polegała ona na przynoszeniu niepotrzebnych książek ze swoich domowych biblioteczek. Dzięki temu biblioteka szkolna wzbogaciła się o kilkadziesiąt książek. Nagrodę za najbardziej aktywny udział w akcji i przyniesienie największej liczby książek otrzymała klasa IIc.

5. Zakup książek dla biblioteki szkolnej – podobnie jak w ubiegłym roku, Rada Rodziców sfinansowała zakup lektur z nowej podstawy programowej.

 6. Zakup pomponów dla szkolnego zespołu „STARS” – również działalność artystyczna wspierana jest przez Radę Rodziców. Dziewczęcy zespół „Stars” pod opieką Pani Małgorzaty Chruściel otrzymał w tym roku szkolnym wyróżnienie podczas Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA. Gratulujemy!

7. Kontrola żywności w sklepiku szkolnym – na wniosek Rodziców przedstawiciele Rady Rodziców dokonali kontroli żywności w sklepiku szkolnym.

8. Festyn Rodzinny – podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym Rada Rodziców była współorganizatorem Festynu wraz z SP nr 15, Gimnazjum nr 4 oraz Radą Rodziców Gimnazjum nr 4. Podczas Festynu było wiele atrakcji, pokazów, konkursów, stanowisk z jedzeniem oraz napojami. Dziękujemy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia Festynu Rodzinnego.

9. Zakup nagród na koniec roku szkolnego – został sfinansowany z zysku uzyskanego z Festynu Rodzinnego. Zakupiono nagrody w następujących kategoriach: świadectwa z wyróżnieniem – 70, laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych i ogólnopolskich – 3, 100% frekwencja – 1, konkurs czytelniczy – 7, osiągnięcia sportowe – 13. Łącznie zakupiono 94 książki dla klas IV-VI za kwotę 598,27 zł. Klasy I-III przyznano dofinansowanie w wysokości 80 zł dla każdej klasy.

Rozliczenie finansowe z działalności rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012

Zestawienie wydatków

Lp.

Wydatki

Kwota

1.

Konkursy związane z jęz. angielskim

288,41

2.

konkurs ekologiczny

                    190,00

3.

konkurs Jestem z Krosna

                    293,57

4.

konkursy kl. I-III

130,52

5.

książki dla biblioteki

                    696,26

6.

Kwiaty

                    151,10

7.

książki nagrodowe dla kl. IV-VI

                    598,27

8.

książki nagrodowe dla kl. I-III

720,00

9.

Konkursy „Mistrz przedmiotu”

                    115,34

10.

Spotkanie z podróżnikiem

859,00

11.

Żywa lekcja historii

1.300,00

12.

Pompony dla szkolnego zespołu „Stars”

183,90

13.

Nagroda za akcję „Podaruj szkole książkę”

36,58

14.

Razem

5.562,95

 

Zestawienie wpłat

Lp.

Wpłaty

Kwota

1.

Wpłaty z klas oraz

wpłaty za „Spotkanie z podróżnikiem”

5.258,00

2.

Zysk z Festynu Rodzinnego

1.214,59

3.

Inne

2,38

4.

Razem

6.474,97

 

W tym roku szkolnym składka na radę Rodziców wynosiła 20 zł. W przypadku rodzeństwa składkę 20 zł płaciło starsze z dzieci, a młodsze składkę w wysokości 10zł.

Powyższe zestawienia pokazują w jaki sposób wykorzystujemy posiadane środki. Działania Rady Rodziców nie byłyby możliwe gdyby nie wsparcie finansowe z Państwa strony, za co chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować.

Dziękujemy również Pani Dyrektor Jolancie Gębarowskiej, Pani Dyrektor Agacie Rysz, wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 15.

Rada Rodziców SP nr 15