13/10/2011

Dzień Nauczyciela

Posted in AKTUALNOŚCI @ 9:09 pm - autor: radasp15

Z okazji Dnia Nauczyciela,

chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia

wszystkim Nauczycielom pracującym w naszej szkole.

Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,

wielu sukcesów zawodowych

oraz zadowolenia z uczniów!

życzy

Rada Rodziców

12/10/2011

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012

Posted in Skład Rady Rodziców - lata 2010/2011, 2011/2012 @ 8:10 pm - autor: radasp15

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Małgorzata Sawicka – kl VIb

Zastępca – Jolanta Jucha – kl IVc

Skarbnik – Barbara Michalik Sołtys – kl Vb

Członkowie

Agnieszka Próchnicka – kl Ia

Katarzyna Janocha-Janicak – kl Ib

Małgorzata Górka – klIc

Agnieszka Goleń – kl IIa

Dominika Malik – kl IIb

Tomasz Bury – kl IIc

Paulina Jamróg – kl IIIa

Danuta Machoń – kl IIIb

Katarzyna Ciuła-Urbanek – kl IIIc

Dorota Gładysz – kl IVa

Robert Janocha – kl IVb

Jolanta Jucha – kl IVc

Witold Dźwigała – kl Va

Barbara Michalik-Sołtys kl Vb

Aneta Niżnik – kl Vc

Sylwia Kenar – kl VIa

Działalność i kompetencje Rady Rodziców określone są w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami.