30/06/2011

Koniec roku szkolnego 2010/2011

Posted in AKTUALNOŚCI @ 5:55 pm - autor: radasp15

Za nami kolejny rok szkolny, rok wypełniony pracą na rzecz naszych dzieci i szkoły. W kategorii „O Radzie Rodziców” przedstawiamy Państwu „Podsumowanie działalności w roku szkolnym 2010/2011.” Znajdują się tam opisy podejmowanych przez Radę działań oraz zestawienie wpłat i wydatków. Dziękujemy za  wszystkie ciepłe słowa kierowane do Rady Rodziców. Cieszymy się, że nasza działalność znalazła uznanie w Państwa oczach. Życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji!


Pragniemy złożyć podziękowania Pani Dyrektor Jolancie Gębarowskiej, Pani Dyrektor Agacie Rysz, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 15 oraz Rodzicom za cały rok owocnej współpracy.


Podsumowanie działalności w roku szkolnym 2010/2011

Posted in O RADZIE RODZICÓW, Podsumowanie dzialalności Rady Rodziców za lata 2010/2011, 2011/2012 @ 11:17 am - autor: radasp15

Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 Rada Rodziców pracowała bardzo intensywnie. Odbyło się sześć zebrań Rady, z których sporządzano protokoły oraz listy obecności. Rada podejmowała wiele decyzji finansowych, toczyło się wiele dyskusji, pojawiały się nowe pomysły i inicjatywy. Wszystkie decyzje Rady zapadały w drodze głosowania, poprzedzonego analizą każdego zagadnienia. Członkowie Rady Rodziców, podczas zebrań w klasach, informowali Państwa o swojej działalności, wiele informacji pojawiało się również na niniejszej stronie. Oto najważniejsze zagadnienia, którymi zajmował się Rada Rodziców:

1. Naprawienie szkolnego radiowęzła – podczas pierwszego zebrania Rady Dyrekcja SP 15 przedstawiła problem uszkodzonego radiowęzła. Ustalono, iż zostanie dokonany przegląd urządzenia i oszacowane koszty naprawy. Zanim zwrócono się do specjalistycznej firmy, która miałaby tego dokonać, Członkowie Rady Rodziców zapytali w swoich klasach czy jest ktoś spośród Rodziców, kto mógłby podjąć się tego zadania. W jednej z klas zgłosił się Rodzic, który zna się na tego typu urządzeniach. Dokonał przeglądu radiowęzła, podczas którego okazało się, iż usterka jest niewielka i została naprawiona przez Panów konserwatorów. Bardzo dziękujemy Rodzicowi, który chciał pozostać anonimowy, oraz Panom konserwatorom. Okazało się, iż dzięki postawie jednego z Rodziców udało się nie tylko naprawić uszkodzony radiowęzeł, ale i uniknąć znacznie wyższych kosztów, które należałoby ponieść zlecając przegląd i naprawę specjalistycznej firmie.

2. Zakup książek do biblioteki szkolnej – Dyrekcja szkoły zwróciła się z prośbą o przeznaczenie funduszy Rady Rodziców na zakup książek do biblioteki. Pani Bibliotekarka sporządziła listę preferowanych książek wraz z wyceną. Z uwagi na duże potrzeby biblioteki i ograniczone środki Rady Rodziców nie zakupiono wszystkich książek. Rada zwróciła się z prośbą, aby w pierwszej kolejności zakupić lektury szkolne.

3. Akcja „Podaruj szkole książkę” – pomysł tej akcji narodził się w trakcie jednego z zebrań Rady Rodziców, podczas którego dyskutowano o niewystarczających środkach na doposażenie biblioteki szkolnej. Celem akcji było zebranie używanych książek w dobrym stanie, których dzieci już nie czytają, a znajdują się w domowych zbiorach. Zbiórkę książek przeprowadzono w kwietniu, który jest miesiącem związanym z książką i czytelnictwem: 2 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, a 23 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Dzięki akcji do biblioteki szkolnej trafiły 34 książki.

4. Finansowanie nagród w konkursach orgaznizowanych przez szkołę:  konkursy międzyszkolne: Młody Reporter, Jestem z Krosna, Festiwal Piosenki Angielskiej, konkursy wewnątrzszkolne: Dzień Ziemi, Mistrz Przyrody, Mistrz Matematyki, Mistrz Ortografii, Mistrz Języka Angielskiego, Zabawy z Alfabetem Angielskim, wybrane konkursy dla klas I-III.

5. Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły – wysłano pismo do Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie, w którym wskazano niebezpieczne miejsca w obrębie osiedla Traugutta wraz z zakresem prac, których wykonanie przyczyniłoby się do zniwelowania i wyeliminowania istniejących zagrożeń. W piśmie tym poproszono o wydanie opinii na ww. temat. W odpowiedzi, Komendant Miejski Policji pozytywnie zaopiniował wnioski Rady Rodziców i swoje stanowisko przedstawił Prezydentowi Miasta Krosna. Ponadto Rada Rodziców, wsparta opinią Miejskiego Komendanta Policji, skierowała pismo do Prezydenta Miasta Krosna z prośbą o wykonanie niezbędnych prac.

6. Spotkanie z podróżnikiem dla klas IV-VI – odbyło się w styczniu 2011 roku, koszt spotkania – 3zł za jedno dziecko, został sfinansowany przez Radę Rodziców. Dzieciom bardzo podobała się prezentacja o Tanzanii przygotowana przez podróżników, których dokonania mogą Państwo zobaczyć na stronie www.trzask.pl

7. Zabawy karnawałowe dla klas I-III i IV-VI – Rada finansowała oprawę muzyczną, wstęp na obydwie zabawy był bezpłatny.

8. Dofinansowanie wyjazdu dzieci na konkurs i zawody sportowe – przyznano dofinansowania na wyjazd dzieci do Rzeszowa  na konkurs „Słowo daję” oraz dofinansowanie na wyjazd na zawody sportowe.

9. Rekolekcje Wielkopostne – w tym roku Rada uczestniczyła w opracowywaniu harmonogramu Rekolekcji.

10. Kontrola żywności w sklepiku szkolnym – Rodzice zgłosili, iż w sklepiku szkolnym jest sprzedawana niezdrowa żywność i napoje. Dyrekcja szkoły oraz kilku Członków Rady Rodziców dokonało dwóch oddzielnych kontroli w sklepiku. Poproszono Pana prowadzącego sklepik o wycofanie ze sprzedaży gazowanych napojów oraz chipsów.

11. Festyn Rodzinny – tak jak w poprzednich latach Rada Rodziców włączyła się w organizację festynu. Jednymi z atrakcji festynu były dmuchana zjeżdżalnia i trampolina, które zostały wypożyczone z Fikolandu. Wypożyczenie zostało sfinansowane przez Radę Rodziców, dzięki czemu dzieci korzystały z ww. atrakcji bezpłatnie. Sprawiło to dzieciom wiele radości, zjeżdżalnia i trampolina cieszyły się dużym powodzeniem i przez cały czas trwania festynu były bardzo oblegane. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia Festynu Rodzinnego.

12. Finansowanie dyplomów ukończenia szkoły dla klas VI – zgodnie z założeniami na bieżący rok szkolny Rada Rodziców miała finansować ww. dyplomy. Zauważono, iż z klasy VI a wpłaty na Radę Rodziców dokonał tylko 1 Rodzic. W związku z tym, Rada Rodziców podjęła decyzję, iż nie będzie finansować dyplomów dla klasy VI a. Sfinansowano natomiast dyplomy ukończenia szkoły dla klasy VI b.

13. Zakup nagród książkowych na koniec roku szkolnego – zgodnie z ustaleniami został sfinansowany, niemal w całości, pieniędzmi zarobionymi podczas Festynu Rodzinnego, w organizację którego włączyły się wszystkie klasy w równym stopniu. Z budżetu Rady Rodziców dokonano dofinasowania kwotą 90,35 zł. Zakupiono nagrody w następujących kategoriach: świadectwa z wyróżnieniem – 55 szt., wysokie osiągnięcia w sporcie – 5 szt., 100% frekwencja – 1 szt., wojewódzki laureat konkursu matematycznego – 1 szt., konkurs czytelniczy – 6 szt, ogólnopolskie laureatki konkursu z języka polskiego – 2 szt.. Łącznie zakupiono 71 książek. Nagrody zostały zakupione w księgarni Nova, która przedstawiła najlepszą ofertę. Zgodnie z ustaleniami klasom I-III przyznano dofinansowanie na zakup książek wysokości 100 zł na klasę.

14. Stworzenie strony internetowej Rady Rodziców – niniejsza strona została utworzona 13 października 2010 roku. Powstała po to, aby na bieżąco informować Państwa o działalności Rady. Strona cieszy się dużym zainteresowaniem, od pierwszego dnia jej funkcjonowania do dnia dzisiejszego była wyświetlana 2.171 razy!  Strona jest bezpłatna.

Poniżej przedstawiamy rozliczenie finansowe za rok szkolny 2010/2011

 Zestawienie wydatków

Lp.

Wydatki

Kwota

1 Konkurs Jestem z Krosna

298,39

2 Konkursy: Młody Reporter, Mistrz Ortografii

406,96

3 Konkursy: Dzień Ziemi, Mistrz Przyrody, Mistrz Matematyki

402,43

4 Konkursy dla klas I-III

51,61

5 Konkursy: Festiwal Piosenki Angielskie, Mistrz Języka Angielskiego, Zabawy z Alfabetem Angielskim

400,24

6 Zakup książek do biblioteki szkolnej

995,34

7 Spotkanie z podróżnikiem dla klas IV-VI

462,00

8 Zabawa karnawałowa klas I-III

150,00

9 Dyskoteka karnawałowa klas IV-VI

90,00

10 Wyjazd do Rzeszowa na konkurs „Słowo daję”

100,00

11 Wyjazd na zawody sportowe

169,56

12 Dofinansowanie do zakupu dywanu dla klasy Ic

100,00

13 Farba na malowanie pracowni przyrodniczej, k Vb

69,00

14 Dyplomy ukończenia szkoły dla klasy VIb

81,80

15 Wynajem zjeżdżalni i trampoliny

550,00

16 Kwiaty

190,00

17 Dofinansowanie zakupu książek na koniec roku szk.dla klas I-III

900,00

18 Zakup nagród na koniec roku szk. dla klas IV-VI

484,98

19 Materiały biurowe

18,80

20 RAZEM

5921,11

Zestawienie wpłat

Lp.

Wpłaty

Kwota

1 Klasa Ia

300,00

2 Klasa Ib

260,00

3 Klasa Ic

350,00

4 Klasa IIa

210,00

5 Klasa IIb

240,00

6 Klasa IIc

240,00

7 Klasa IIIa

460,00

8 Klasa IIIb

320,00

9 Klasa IIIc

460,00

10 Klasa IVa

330,00

11 Klasa IVb

280,00

12 Klasa IVc

260,00

13 Klasa Va

350,00

14 Klasa Vb

300,00

15 Klasa VIa

20,00

16 Klasa VIb

420,00

17 Wpłata sponsora

50,00

18 Zysk z Festynu Rodzinnego

1394,63

19 Odsetki bankowe

2,49

20 RAZEM

6247,12

 W roku szkolnym 2010/2011 składka na Radę Rodziców wynosiła 20 zł. W przypadku rodzeństw składkę płaciło tylko jedno z dzieci, nie ustalono czy wtedy składkę wpłaca się w klasie starszego czy młodszego dziecka. W niektórych przypadkach Rodzice wpłacali po 10 zł do dwóch klas. Dlatego też, prosimy nie porównywać wpłat z poszczególnych klas.  Osobnym przypadkiem jest klasa VIa, gdzie wpłaty dokonał tylko jeden Rodzic.

Realizacja powyższych zadań nie byłaby możliwa, gdyby nie wpłacane przez Państwa składki na rzecz Rady Rodziców. W tym roku szkolnym było ich o wiele więcej niż w roku ubiegłym, za co Rada Rodziców bardzo serdecznie dziękuje. Na przykładzie powyższego podsumowania działalności mogą się Państwo przekonać, że wpłacane pieniądze „wracają do dzieci.” Rada dołożyła wszelkich starań, aby nie skupiać się jedynie na finansowaniu nagród w konkursach, ale obejmować swoimi działaniami wszystkie dzieci. Stąd takie inicjatywy jak: finansowanie zabaw karnawałowych, spotkania z podróżnikiem, wynajem dmuchanej zjeżdżalni i trampoliny. To takie działania, które uzależnione były od stanu finansów. Nie zawsze jednak, aby zrobić coś pożytecznego potrzebujemy pieniędzy, czasem wystarczy inicjatywa i zaangażowanie. Tak było w przypadkach: naprawy radiowęzła, akcji „Podaruj szkole książkę,” kontroli żywności w sklepiku szkolnym, opracowania planu Rekolekcji Wielkopostnych, wysłania pism do Komendanta Miejskiego Policji i Prezydenta Miasta Krosna.

Pragniemy złożyć podziękowania Pani Dyrektor Jolancie Gębarowskiej, Pani Dyrektor Agacie Rysz, wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 15 oraz Rodzicom za cały rok owocnej współpracy.

 Rada Rodziców SP nr 15