14/11/2010

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2010/2011

Posted in AKTUALNOŚCI @ 7:36 pm - autor: radasp15

Informujemy, że po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zostały ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym. Są to następujące dni:

12 listopada 2010 r. – piątek

7 stycznia 2011 r. – piątek

5 kwietnia 2011 r. – wtorek

2 maja 2011 r. – poniedziałek

21 czerwca 2011 r. – wtorek

Organizować będziemy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dla uczniów, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

Informacja pochodzi ze strony szkoły.

Reklamy